Krem bananica

krem banana, plazma, eurokrem, šlag

180
Naruči
018 244 396 / 018 278 111 / 061 22 55 552 / 061 22 444 42